Nedávno jsem elektrnickou poštou dostal odkaz na video, na kterém je zaznamenána přednáška známého psychiatra a trvalého jáhna, Maxe Kašparů. Je to člověk velmi populární a to hlavně svým neotřelým přístupem k víře a také svým slovním projevem. Tato charakteristika je patrná i zde. Snad nám zase pomůže si uvědomit důležité věci pro náš osobnostní a lidský růst. 

 

Zde se tedy můžete podívat na to co je tím "šestistěnem" našeho života.