Přijímání svátostí, a zvláště Svátosti smíření a Svátosti Eucharistie je pro život každého katolického křesťana velmi důležité a jsme velmi rádi, když to někomu můžeme umožnost. Je ale potřeba si uvědomit, že to není jen tak. Ke správnému a hodnému přijímání svátostí je třeba být na to dobře připraven. Dospělé připravujeme individuálně (informujte se na faře) a děti společně a to ve škole během výuky náboženství, za spolupráce celé rodiny. Jsou k tomu potřebné jisté věci, o kterých se zde chci rozepsat.

K prvnímu svatému přijímání může v naší farnosti přistoupit to dítě, které absolvovalo nejméně 2 roky výuky náboženstv, je vedeno ve své rodině ke vztahu a lásce k Bohu a zvláště k Ježíši Kristu a pravidelně se účastní nedělních bohoslužeb (a navíc během třetí třídy ZŠ, nebo alespoň rok před přijetím svátostí, i pátečních večer, tzv. dětských). Většinou se tak děje ve třetí třídě ZŠ. Jeho připrenost posoudí farář a je rovněž podmíněna znalostmi základních věcí, které se také probírají ve třetí třídě náboženství na ZŠ, jako je mimo jiné i:

- desatero (nejen vyjmenovat, ale i vědět co znamená)

- základní modlitby (Otče náš,  Zdravas Maria, Věřím v Boha, Anděle Boží, Desatero, Pod ochranu tvou, Zdrávas Královno)

- svátosti (kolik jich je a vyjmenovat, co znamenají)

- části mše svaté (základní i pokročilejší rozdělení)

- umět se vyzpovídat (tzv. kolečko)

- co to je Svátost smíření, její části

- jak se připravujeme na mši svatou

Důležité termíny:

První svaté přijímání v r. 2018 bude v Hlučíně 10. června a v Darkovičkách 3. června a to v obou případech při nedělní mši svaté v 10.00 hodin.

Slavnostní veřejné uvedení do přípravy bude na 1. Neděli adventní, tedy 3. prosince 2017, opět při nedělní mši svaté v 10.00 hodin.

Bezprostřední příprava na přijetí svátosti smíření bude 14. května od 9.00 do cca 10.30 hodin (na faře dospělí, děti v kostele)

Přijetí Svátosti smíření bude v Hlučíně v sobotu 9. června od 9.00 hodin v kostele, před tím nácvik. V Darkovičkách o týden dříve.

Přezkoušení děti provede otec Martin, farář v Hlučíně vždy po páteční večerní (cc 5 dětí naráz) v termínech 27. 4. a pak 4. a 11. 5. 2018

Pokud máte dotazy, spojte se s námi přes kontaktní formulář.