I v letošním roce začínáme výuku náboženství. Tímto chci také všem rodičům připomenout jejich slib Bohu, při křtu jejich dětí, kdy slibovali, že budou své děti učit poznávat a milovat Pána Ježíše. Bůh tento váš slib opravdu bere vážně a jednou nás za to bude brát ke zodpovědnosti. Je důležité snažit se dětem zprostředkovat znalosti jejich víry. Pokud nebudou vědět kdo to Pán Ježíš je, nebudou si ho moci později ani zamilovat a důvěřovat mu.

Je to totéž jako ve vztazích mezi námi lidmi. Když chci s někým sdílet život, určitě ho chci poznat. A právě výuka náboženství je jedna z prvních forem poznávání Krista a Boha, se kterou vám církev ráda pomůže.

V letošním roce se náboženství učí podle následujícího rozvrhu:

 Pro zobrazení rozvrhu v plné velikosti klikněte na miniaturu.

Jinak přihlášky pro výuku na prvním stupni ZŠ jsou k dispozici na všech základních školách v Hlučíně a pro druhý stupeň se hlaste na faře, nebo přímo u pana jáhna, který u nás starší žáky učí na faře.

Kdy se bude učit náboženství pro žáky 2. stupně ZŠ na faře bude zveřejněno až po domluvě s panem jáhnem, která bude na faře v neděli 17. září po desáté mši svaté.