I v letošním roce začínáme výuku náboženství. Tímto chci také všem rodičům připomenout jejich slib Bohu, při křtu jejich dětí, kdy slibovali, že budou své děti učit poznávat a milovat Pána Ježíše. Bůh tento váš slib opravdu bere vážně a jednou nás za to bude brát ke zodpovědnosti. Je důležité snažit se dětem zprostředkovat znalosti jejich víry. Pokud nebudou vědět kdo to Pán Ježíš je, nebudou si ho moci později ani zamilovat a důvěřovat mu.

Je to totéž jako ve vztazích mezi námi lidmi. Když chci s někým sdílet život, určitě ho chci poznat. A právě výuka náboženství je jedna z prvních forem poznávání Krista a Boha, se kterou vám církev ráda pomůže.

Přijímání svátostí, a zvláště Svátosti smíření a Svátosti Eucharistie je pro život každého katolického křesťana velmi důležité a jsme velmi rádi, když to někomu můžeme umožnost. Je ale potřeba si uvědomit, že to není jen tak. Ke správnému a hodnému přijímání svátostí je třeba být na to dobře připraven. Dospělé připravujeme individuálně (informujte se na faře) a děti společně a to ve škole během výuky náboženství, za spolupráce celé rodiny. Jsou k tomu potřebné jisté věci, o kterých se zde chci rozepsat.