Týden pro rodinu je velmi zajímavá akce, kdy se jednak každý den v tomto týdnu modlíme za rodiny při večerní mši svaté a pak také je po mši, vždy v cca 19.00 hodin v sále fary, v prvním patře přednáška na určité téma. Po přednášce je ještě možné zůstat chvíli a diskutovat s ostatními účastníky a to vždy také s nějakou "mňamkou" :-) Možná jste ne všichni stihli, nebo si našli čas, přijít na přednášky v  tomto roce a tak zde přinášíme jeich záznam a vždy též nějakou fotku, dokreslující atmosféru. Přednášku spustíte kliknutím na odkazy s názvem přednášky nad fotkami.

 

Pondělí - Překážky trvalého vztahu (Jan Zajíček - ředitel Centra pro rodinu)

Úterý - Dokument z poslední vatikánské synody o rodině "Amoris Laetitia" (P. ThLic. Petr Smolek)

Středa - Vliv rodičů na děti (P. Lukáš Engerlmann - kněz a psycholog)

Čtvrtek - Existuje církevní rozvod? (P. Vlastimil Krajčovič - administrátor ve farnostech Strahovice a Chuchelná a pracuje na církevním soudu)

Pátek - Staň se požehnáním (P. Bogdan Stępień, OSPPE - kněz, farář ve farnosti Ostrava - Přívoz, řeholník, známý zpovědník a exorcista)  

Pátek - Podaří se nám v životě láska? (MUDr. Marie Fridrichová - pracovník Centra pro rodinu a dlouholetý lektor v oblasti rodinné a sexuální výchovy pro mládež)