V tomto roce Božího milosrdenství a vůbec v tomto světě, který je často zaměřen hodně sobecky jsem se rozhodl, že se budu snažit o povzbuzení rodin, které mají nelehký úkol. Vychovávat děti a svědčit okolnímu světu o Boží lásce. Není to vůbec jednoduchý úkol a tak jsem se rozhodl zorganizovat týden pro rodinu s přednáškami. Doufal jsem, že někdo přijde a skutečnost mě velmi potěšila, protože lidí přišlo opravdu hodně. Náš farní sál opravdu praskal ve švech. Mnoho z farníků se nedostalůo a tak jsem slíbil, že se pokusím o nějaké nahrávky. Zde je tedy dávám k dispozici.

Manželé Svojanovští -  Jak budovat vztahy v rodině

P. Lukáš Engelmann - Specifika mužské a ženské výchovy

P. Vítězslav  Řehulka - Rodina před Bohem

P. Daniel Vícha - Rodina v Božím plánu