Týden pro rodinu

Už se možná stalo tradicí, že v naší farnosti pořádáme TÝDEN PRO RODINU. Rozhodl jsem se k tomu, protože vidím jak je rodina v krizi a je potřeba povzbuzení. Přednášky, které zde najdete, většinou v audio podobě, mohou takovým povzbuzením být, ale též uvědoměním si, že je možné věci měnit, když všichni chceme a já každému přeji a modlím se za to, aby se to povedlo. 

Týden pro rodinu je velmi zajímavá akce, kdy se jednak každý den v tomto týdnu modlíme za rodiny při večerní mši svaté a pak také je po mši, vždy v cca 19.00 hodin v sále fary, v prvním patře přednáška na určité téma. Po přednášce je ještě možné zůstat chvíli a diskutovat s ostatními účastníky a to vždy také s nějakou "mňamkou" :-) Možná jste ne všichni stihli, nebo si našli čas, přijít na přednášky v  tomto roce a tak zde přinášíme jeich záznam a vždy též nějakou fotku, dokreslující atmosféru. Přednášku spustíte kliknutím na odkazy s názvem přednášky nad fotkami.

Už se mnozí ptáte, zda bude zase Týden pro rodinu a jako loni a je tu dobrá zpráva, že bude. Můžete se na něj těšit v týdnu od 15. do 20 května jako loni a proram je také verlmi zajímavý. Je to samozřejmě pozvání nejen pro manželské páry, ale i pro mladé, kteří o manželství uvažují a nebo se na něj připravují. Mysleli jsme samozřejmě i na mládež 2. stupně ZŠ a ta je zvána na pátek do zámeckého klubu. Jinak všechny ostatní přednášky budou na faře v sále a snad podaří pořídit i nějakou nahrávku.

V poslední době vidím, jak rodiny v celém světě prožívají krizi. Také vidím, jak je pro křesťanské rodiny velmi náročné v tomto světě plném konzumní kultury vydávat svědectví o Boží lásce. Rozhodl jsem se tedy nezůstat jen nečinným, ale nějak rodinám pomoci a povzbudit je. Zrodil se tedy ve spolupráci s otcem Janem, zdejším kaplanem, nápad uspořádat tzv. Týden pro rodinu. Nejdříve jsme se bavili o tom pozvat na mši svatou kněze, kteří by k rodinám promlouvali. Po té co jsme to předložili Pastorační radě farnosti, se nápad rozvinul ještě o možnosti uspořádat pro rodiny zajímavé přednášky. A tak jsem jeden den "žhavil" telefon a povedlo se něco domluvit. Snad se tedy záměr naplní. Jste tedy všichni srdečně zváni.

V tomto roce Božího milosrdenství a vůbec v tomto světě, který je často zaměřen hodně sobecky jsem se rozhodl, že se budu snažit o povzbuzení rodin, které mají nelehký úkol. Vychovávat děti a svědčit okolnímu světu o Boží lásce. Není to vůbec jednoduchý úkol a tak jsem se rozhodl zorganizovat týden pro rodinu s přednáškami. Doufal jsem, že někdo přijde a skutečnost mě velmi potěšila, protože lidí přišlo opravdu hodně. Náš farní sál opravdu praskal ve švech. Mnoho z farníků se nedostalůo a tak jsem slíbil, že se pokusím o nějaké nahrávky. Zde je tedy dávám k dispozici.