Prožíváme s celou církví Svatý rok milosrdenství a papež František před nedávnem věřícím připomenul to co církev učí už dlouho a to jsou skutky tělesného a duchovního milosrdenství. Mohou se stát inspirací pro nás všechny. Je třeba totiž o milosrdenství nejen rozjímat, ale také se ho snažit uvádaět do života. A právě tyto seznamy skutků milosrdenství nám všem k tomu mohou dopomoci. Biskupství brněnské připravilo pěkný leták, kde jsou všechny přehledně vyosány a tak si je mlžete i stáhnout a vytisknout. 

Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví, jak píše papež František k Roku milosrdenství. S každým svatým rokem je tedy spojena možnost získat odpuštění trestů za hříchy, jinými slovy "získat odpustky".

V úterý 8. prosince na Slavnost Panny Marie Neposkvrněné se stalo pro církev mimořádná událost. Papež František ve Vatikánu otevřel Svatou bránu a tím zahájil milostiplné léto, neboli Svatý rok Božího milosrdenství. Papež si přeje, aby o 3. neděli adventní Svaté brány byly otevřeny i ve všech katedrálách a konkatedrálách na světě. Důvodem je, aby věřící mohli v co největším počtu přijmout milost tohoto roku a symbolicky projít svatou branou do Božího života.