Nastala nám Popeleční středa a s ní i začátek Doby postní. Co je náplní a účelem postní doby? Co a proč v postní době dělat ?! Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný. Půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní. To všechno a ještě mnoho jiného nabízí speciální stránka známého webu s adresou www.vira.cz. Mnoho věřících už totiž pozapomělo na pravý význam tohoto období. Také připomínám, že Popeleční středa je DNEM PŘÍSNÉHO POSTU tedy dnem zdrženlivosti od masa i újmy v jídle.

Zdrženlivost od masa zavazuje všechny věřící od 14 let, újma v jídle pak věřící od 18 do 60 let. Samozřejmě, pokud jsme zdraví. Ten kdo musí pravidelně jíst, tak toho se tyto posty netýkají. Ale neplatí, že by takový člověk měl tento den prožít jako všechny ostatní. Je dobré se i jinak snažit o ducha pokání a přiblížení se k Pánu.

Samozřejmě, že půst není jen o tom, že si něco nevezmu, že si odepřu něco dobrého. Našel jsem na internetu jednu z odpovědí na otázky týkající se postu, konkrétně postu od masa. Je to téma, kterého se tak trochu bojíme a nebo si s ním nevíme rady. Postit se totiž není nic příjemného. Možná uvítáte se o tomto tématu něco více dovědět. Zmíněný text je tedy pod tímto odkazem.

Dále mě napadlo zde zveřejnit pokyny České biskupské konference z roku 2005, které se týkají postní praxe věřících. Jsou následující:

  • Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu
  • ZDRŽENLIVOSTI OD MASA I ÚJMY V JÍDLE (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).
  • Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost, je dnem pokání.
  • Forma pokání je půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba.
  • Celá postní doba je časem kající praxe církve.
  • Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst aspoň 1 hodinu.