Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem

Diecézní biskup je nejvyšším představeným diecéze a biskupství, nástupce apoštolů, který je jmenován Svatým otcem, jako nejvyšší autoritou církve. Biskup řídí prostřednictvím diecézní kurie celou diecézi, především ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu moci soudní. Biskup je v dané diecézi nejvyšší církevní autoritou a podléhá pouze papeži.

K zajištění úkonů, vyplývající z církevních i světských zákonů, zřizuje biskup řadu úřadů, souvisejících s naplněním jeho poslání.

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem

byl 30. 5. 1996 jmenován papežem Janem Pavlem II. prvním sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. 

V těchto měsících se stává velmi aktuální událostí čeko-moravské církve Národní Eucharistický kongres. Otcové biskupoové proto svým dopisem zvou všechny věřící na tuto masnifestaci víry do Brna na Náměstí svobody v sobotu 17. října v dopoledních hodinách. Jejich pozvání je k dispozici na našich stránkách. A při této příležitosti v jednom dopise též zvou k modlitbám za synodu o rodině, která se má v Římě uskutečnit příští měsíc. 

Biskupové všech českých a moravských diecézí napsali na 11. neděli v mezidobí, která letos padla na 14. červnna, pastýřský list. Obracejí se v něma na všechny rodiče dětí a vyzývají k odpovědnosti za náboženskou výchovu. Myslím, že je to v této době aktuální téma, protože i já vnímám, že vědomí o pravdách víry je u velké většiny věřících docela bídné. Do celého listu se můžete začíst tady.

1. Nedělí adventní nám začíná nový církevní rok. Je to příležitost k novému začátku nejen v životě církve, aler i v životě každého z nás. Je to taková příležitost zastavit se. Můžeme to udělat i skrze slova našeho otce biskupa Františka. Začíst do jeho slov se můžete zde. Přeji všem krásné oprožívání adventu.

Milovaní bratři a sestry,
před 25 lety jsem velmi přemýšlel, jaké heslo si zvolím pro své působení ve službě biskupa. S pomocí svých přátel jsem nalezl část věty z evangelia svatého Jana (J 6,51): Chléb, který já dám, je mé Tělo dané za život světa - Pro vita mundi. Možná by neznalý člověk považoval výrok „za život světa" za jistou ekologickou výzvu, ale je to podstatně víc, než jen pečovat o přírodu a svět, ve kterém žijeme. Je to výzva (...)

Asi každý vnímáme, že je třeba se modlit za mír. Zvláště, když válka je od nás nedaleko na Ukrajině. ALe nejen na Ukrajině trpí lidé. Ve zprávách vidíme aktivity tzv. muslimského státu a i v Africe je mnoho míst kde není pokoj. A všude tam jsou také křesťané, za které bychom se měli obvzláště modlit a pomáhat jak jen to je možné. Samozřejmě, že naši pomoc není možné adresovat jen křesťanům, ale všem potřebným. Proto je zde výzva našich biskupů, kterou si můžete přečíst zde