Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem

Diecézní biskup je nejvyšším představeným diecéze a biskupství, nástupce apoštolů, který je jmenován Svatým otcem, jako nejvyšší autoritou církve. Biskup řídí prostřednictvím diecézní kurie celou diecézi, především ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu moci soudní. Biskup je v dané diecézi nejvyšší církevní autoritou a podléhá pouze papeži.

K zajištění úkonů, vyplývající z církevních i světských zákonů, zřizuje biskup řadu úřadů, souvisejících s naplněním jeho poslání.

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem

byl 30. 5. 1996 jmenován papežem Janem Pavlem II. prvním sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. 

Biskup František Václav Lobkowicz zaslal věřícím své diecéze pastýřský list ke svátku svatého Václava. V listu se zabývá nejen příkladem světce, panovníka a patrona české země sv. Václava, ale zmiňuje také dvě důležité události října letošního roku – volby do obecních zastupitelstev a Synodu o rodině, která začne 5. října 2014 v Římě.