Bratři a sestry, v listopadu loňského roku se podařilo po mnohaleté přípravě a 14 měsících stavebních prací otevřít rekonstruovanou katedrálu Božského Spasitele. Katedrála je nyní přístupná i mimo bohoslužby a je i díky Svaté bráně milosrdenství hojně navštěvována. Od slavnostního otevření do konce ledna 2016 do katedrály v čase mimo bohoslužby přišlo již více než 12 tisíc návštěvníků. (...)

Ceůlý dopis otce biskupa si můžete přečíst pod tímto odkazem.