U příležitosti Národního eucharistického kongresu a svátku patronky diecéze svaté Hedviky (16.10.) vyhlásil biskup František Václav Lobkowicz založení diecézního společenství adorátorů nazvaného „Eucharistická hodina." Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem před svatostánkem každý týden , minimálně však jednou za měsíc. Toto společenství vzniká po vzoru Olomoucké arcidiecéze, kde jeho zrod inicioval arcibiskup Jan Graubner, ve snaze navázat na dřívější laická sdružení a eucharistická bratrstva, která existovala ve více než třista farnostech na území arcidiecéze.

Přinášíme plné znění dekretu, který shrnuje zásady tohoto společenství. Do tohoto duchovního společenství věřících se může přihlásit každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě. Zájemci o přihlášení získají další informace a pokyny k přihlášení u faráře ve své farnosti.