V těchto měsících se stává velmi aktuální událostí čeko-moravské církve Národní Eucharistický kongres. Otcové biskupoové proto svým dopisem zvou všechny věřící na tuto masnifestaci víry do Brna na Náměstí svobody v sobotu 17. října v dopoledních hodinách. Jejich pozvání je k dispozici na našich stránkách. A při této příležitosti v jednom dopise též zvou k modlitbám za synodu o rodině, která se má v Římě uskutečnit příští měsíc.