Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem

Diecézní biskup je nejvyšším představeným diecéze a biskupství, nástupce apoštolů, který je jmenován Svatým otcem, jako nejvyšší autoritou církve. Biskup řídí prostřednictvím diecézní kurie celou diecézi, především ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu moci soudní. Biskup je v dané diecézi nejvyšší církevní autoritou a podléhá pouze papeži.

K zajištění úkonů, vyplývající z církevních i světských zákonů, zřizuje biskup řadu úřadů, souvisejících s naplněním jeho poslání.

Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem

byl 30. 5. 1996 jmenován papežem Janem Pavlem II. prvním sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze. 

Blíží se parlamentní volby a mnozí vnímáme, že je to důležitý moment, jak něco udělat pro pozitivní směřování naší země. Naši otcové biskupové to asi vnímají také a tak svým ovečkám předkládají výzvu s pěknými podněty. Není tam recept koho volit, ale připomínají nám také spoluodpovědnost za to, co se v naší zemi děje a jak to můžeme ovlivnit. Zde je tedy text výzvy, zveřejněný na webu naší diecéze.

Letos v církvi prožíváme 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě, které je velmi vnímáno po celém světě a i v naší národní církvi tomu není jinak. Biskupové všech českých a moravských diecézí k tomuto výročí napsali Pastýřský list. V něm připomínají, jak Bůh vstupuje do dějin lidí i mimořádnými znameními, aby lecos připomněl, zdůraznil a ukázal. Nejinak je tomu i v případě zjevení třem dětem, pastýřům ve Fatimě. Zde si můžete přečíst celé znění.  

Stalo se už celkem tradicí, že naáš otec biskup každý rok k První neděli adventní píše pastýřský list. Je to většinou proto, že se tím vyhklašuje směřování církve v právě začínajícím období. Nový církevní rok tím bezesporu je. A letos otec biskup vyhalšuje Svatý rok milosrdenství, který papež, spolu se všemi biskupy na světě zahají 8. prosince, každý ve své katedrále tím, že budou otevřeny Svaté brány.

Bratři a sestry, v listopadu loňského roku se podařilo po mnohaleté přípravě a 14 měsících stavebních prací otevřít rekonstruovanou katedrálu Božského Spasitele. Katedrála je nyní přístupná i mimo bohoslužby a je i díky Svaté bráně milosrdenství hojně navštěvována. Od slavnostního otevření do konce ledna 2016 do katedrály v čase mimo bohoslužby přišlo již více než 12 tisíc návštěvníků. (...)

U příležitosti Národního eucharistického kongresu a svátku patronky diecéze svaté Hedviky (16.10.) vyhlásil biskup František Václav Lobkowicz založení diecézního společenství adorátorů nazvaného „Eucharistická hodina." Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem před svatostánkem každý týden , minimálně však jednou za měsíc. Toto společenství vzniká po vzoru Olomoucké arcidiecéze, kde jeho zrod inicioval arcibiskup Jan Graubner, ve snaze navázat na dřívější laická sdružení a eucharistická bratrstva, která existovala ve více než třista farnostech na území arcidiecéze.