Pamalu nám končí jubilejní rok výročí fatimského zjevení a na závěr tohoto roku jsme se ve farnosti rozhodli předložit Pannu Marii farníkům jako příklad k následování. Proto o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince proběhne zasvěcení naší farnosti Panně Marii. Před tím se každý den v kostele už od 29. listopadu při mši modlíme novému k tomuto zasvěcení a pokud se nestíháte účastnit, dávám zde možnost si ji stáhnout a modlit se ji doma. Najdete ji tedy pod tímto odkazem