Občas se doma podívám do knihy Cesty Světla, kterou vydalo nakladatelství NOVÉ MĚSTO. Je to pro mě vždy povzbuzením a setkáním se s Bohem i s jeho matkou Marií. Nechci si to však nechat jen pro sebe a tak se můžete povzbuzovat taky. Přeji pěkné chvíle s Pánem.

Jen ještě uvádím, že autorem těchto zamyšlení je Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí Fokoláre - Díla Mariina. Pokud se chcete dovědět více, zde je odkaz na stránky Hnutí Fokoláre.

Úvodem

Co přitahuje moderní svět
Kam se poděla nuda?
Rozhodující v lásce je milovat
Láska často není láskou
Slova otce
Nebe a země pominou
Dej mi všechny osamělé
Invaze lásky
Jako sám sebe
Ježíš nezůstal ve světě
Posiluj naši lásku
Kde jsou naše okovy?
Když už jsme jednou poznali Boha
Chtěla bych dosvědčit
Vděčnost
Ne má, ale tvá vůle se staň
Zkouška
Jak se stát svatými?
Vrženi do propasti nekonečna
Byl jsem nemocný
Jak krásná je naše Matka
Rychle míjí můj čas
Mimo čas
Před výstupem na Kalvárii
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil
Jako plamen svíčky ve slunci
Hledíš-li prostýma očima
Jsme-li sjednoceni, Ježíš je mezi námi
Bůh je mocný, je Všemohoucí
Ty jsi všechno, já nejsem nic
Je to něco nepředstavitelného...
Není trní bez růže
Poněvadž ji chci znovu vidět v tobě
Našla jsem tě
Neznám nic než Krista, a to Krista ukřižovaného
Jsou lidé, kteří všechno dělají z lásky
Neznámý Bůh
Moudré a pošetilé panny
Jako nebeská nakloněná rovina
Jako diamant
Je to zkouška
Tvá taktika je jedinečná
Kdo se nezřekne...
Rozšířit srdce
Když se duše upřímně odevzdá
Semínko
V paprscích slunce
Jeho a naše mše
Chlad
Když jsme zakusili bolest
Ještě krásnější
Život svatých
Dvě lidská srdce oděná do panenství
Kdo prochází kolem mne
Když jednota s bratřími je dokonalá
Boháč neprochází
Myriáda zářivých perel
Člověk by si zoufal
Tam, kde už slunce nemůže nikdy zapadnout
Dvě skryté věci
Kříž

Chiara Lubichová - Cesty světla
Z italského originálu: Chiara Lubich, Disegni di luce, Citta Nuova Editrice, Roma 1996, upravil P. Karel Pilík a Jan Malík.
Kniha vychází současně v těchto jazycích: italštině, němčině, angličtině, francouzštině, španělštině, portugalštině, slovinštině, chorvatštině, katalánštině, holandštině, dánštině, slovenštině a češtině.
Vydalo Nakladatelství Nové město, Londýnská 44, Praha 2, 1996.
Odpovědný redaktor Jan Malík, Technický redaktor Stanislav Lencz