Někteří naší farníci by rádi obnovili tradici poutí z Hlučína do Hrabyně. Je tu proto nabídka vydat se na pouť a to v úterý 15. srpna na mši svatou, která tam bude sloužena za naše farníky v 18.00 hodin. Není organizována společná doprava autobusem, ale je tu možnost dopravit se buď pěšky, na kole, nebo autem.  Informace o možnostech dopravy jsou pak  zde. Přeji všem účastníkům pěknou pouť. Já budu tentokráte putovat do Darkoviček, kde slavíme taktéž patronku kostela, Pannu Marii.