V letošním roce jsem našel na internetu zajímavá majová čtení, které byla kdysy přednesena v jedné farnosti Královéhradecké diecéze. V názvu takto získáného souboru bylo Maria - víra. A po letmém prolétnutí bych celý soubor nazval: Maria učitelka víry. Vím, že v kostele člověku lecos uteče a tak tu nabízím možnost se k textům i vrátit, protože mají podle mne celkem dost vysokou úroveň a pro lepší pochopení je dobré si je zvnovu projít. Přeji tedy pěkné chvíle nad zamýšlením se. 

 Umět přijímat

Pokus se prosit

Bůh je veliký

Nauč se poznávat Boží vůli

Modlitba přináší největší štěstí

Modlitba přináší pokoj

Tři imperativy

Přílliv je jistý

Nenaplněné touhy

Vnitřní klid

Řekněte hoře...

Modlitba o důvěru v zítřek

Zvítězit nad vnitřním napětím

Bolest

Někam jinam

Když jsi zklamal

Proč se trápíš, mé srdce?

Když se cítíme postižení

Co když přijdou slzy?

Jaký je Bůh?

Je všemohoucí a moudrý

Ježíšovo utrpení smrt a pohřeb

Sestoupil do pekel, třetího dne vstal zmrtvých

Vstoupil na nebesa

Bůh je shovívavý a trpělivý

Bůh je svatý a spravedlivý

Bůh je jeden

Boží prozřetelnost

Andělé

Člověk

Závěr májových