Svatba

Pokud si chcete objednat svatbu v kostele je třeba:

 • aby alespoň jeden z vás byl pokřtěný
 • přijít s dokladem totožnosti, tedy OP a nebo u cizinců s cestovním pasem
 • přijít co nejdříve - doporučuje se i půl rok před termínem svatby
 • příprava zahrnuje 7 setkání (4 s knězem a 3 na děkanství)

Křest

 • Pro křest dětí je církví požadováno, aby u rodičů byla opodstatněná naděje, že  své děti vychovají ve víře.
 • Pokud chcete u nás pokřtít dítě a bydlíte jinde než v Hlučíně či Darkovičkách, musíte mít k tomu důvod a dovolení vašeho kněze.
 • Před křtem dítěte je potřebaná příprava, proto je možné, a vřele to doporučujeme, přijít ještě před narozením dítěte.
 • Kmotři u křtu by měli být praktikující katolíci, biřmování, účastnit se pravidelně na životě církve a měli by mít možnost pomáhat rodičům ve výchově.
 • Pro křest dospělého je třeba dobře dozrát ve víře, proto církev doporučuje alespoň roční přípravu, tzv. Katechumenát.

Pohřeb

 • Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat faru a domluvit s knězem termín pohřbu. 
 • V Hlučíně bývají obvykle pohřby ve všedních dnech ve 13.30 hodin. Výjimečně i v sobotu dopoledne, pokud nemáme něco jiného v programu

Pomazání nemocných

 

 • Tuto svátost udělujeme kdykoli na požádání a je dobré pamatovat na: 
 • Může se udělovat i v bezvědomí.
 • Jsme schopni dojet i do nemocnice (jsme na to zvyklí i personál nemocnice většinou spolupracuje bez problémů), případně domluvit kolegu v daném městě.
 • Je potřeba nám nahlásit kde dotyčný leží (nemocnici, oddělení a číslo pokoje) a nebo ještě lépe, když nás doprovodíte.

Svátost smíření

 • V Hlučíně zpovídáme vždy půl hodiny před každou mší svatou. 
 • V Darkovičkách 20 minut před každou mší svatou.
 • Pokud máte zájem o osobní rozhovor, je třeba se individuálně domluvit.

Svátost Biřmování

Tato svátost se uděluje po alespoň roční přípravě, která bude vyhlášena v kostele (pravděpodobně v roce 2015).

 • Příprava probíhá ve společenství s ostatními biřmovanci, jen výjmečně individuálně.
 • Svátost biřmování může přijmout mladý člověk, který v den udílení svátost dovrší alespoň 15 roku věku.