Letos se nám snad povede opět provést Českou mši Vánoční Jana Jakuba Ryby a to v podání našeho chrámového sboru sv. Cecilie, který letos slaví své 120 výročí založení, který bude ještě obohacen o další farníky, kteří se poctivě účastnili zkoušek a to za doprovodu smyčcového orchestru Gaudi Musicae. Sólové party pak zazpívají histé nejspíše z ostravských divadel. Jste všichni zváni. Podrobnosti jsou na plakátku

Už se stalo v naší farnosti tradicí, že každý rok v adventní doibě pořádáme Adventní koncert. Je to podle adventních koncertů v televizi, kde je vždy možné přispět na něco potřebného. Snažím se tak pomoct tomu, abychom v době před Vánocemi nemysleli jen na sebe, na své pohodlí, ale vnímali též potřeby druhých. Nakonec je to i v souladu s myšlenkami papeže Františka, který právě kvůli tomu vyhlásil na konec listopadu Světový den chudých. Koncert tedy bude 10. 11. v 15.00 hodin. Více informací na plakátku.

Socha Panny Marie Fatimské doputuje do ostravsko-opavské diecéze v sobotu 23. 9. Vystavena bude v katedrále Božského Spasitele od 10.00 hodin. V 10.30 začíná pontifikální mše svatá. Hlavním celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicz. Společně s ním bude mši svatou pomocný biskup Martin David a kněží z celé diecéze.

Prostor pro osobní ztišení a modlitbu před sochou Panny Marie budou mít věřící od 12.00 do 14.00 hodin. Ve 14.00 začíná společná modlitba růžence a promluva na téma Fatima naše naděje. Následuje obnova zasvěcení - svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, slavnostní modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské se zakončením v katedrále. Fatimský den zakončí Te Deum a svátostné požehnání.

Každým rokem v říjnu, letos 22. října, v celé církvi pamatujeme na misionáře a jejich dílo v celém světě. I pro letošní rok je tu dopis ředitele Papežských misijních děl, kde nám jednak děkuje za prostředky nasbírané v minulém roce, které dosáhly výše větší než 16 miliónů korun, a pak také  připomíná, co je podstatou misií. Jsou to konec konců i myšlenky papeže Františka, který řká: "...že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou."

Děkanátní pouť plakátekTato pouť se stala pěknou tradicí, ovšem celkem málo frekventovanou ze starny farníků. Je to škoda. A je třeba se modlit za rodiny a nová kněžská povolání. Na kněžská svěcení jsou teď celekm chudé roky. Bývají teď novokněží buď jeden nebo dva a nevypadá to ani v dalších letech slibněji. A rodiny a mladí lidé to také v dnešní době nemají vůbec jednoduché. Myslím si, že stojí z to spojit ruce k modlitbě a zakleknout. Je opět možnost v sobotu 2. září v Hrabyni. Jste srdečně zváni. Program poutě je na plakátku.