Pomalu se nám blíží Vánoce a letos to máme tak, že 4 neděle adventní připadá na 24. prosince. Ráno tedy budou mše ještě adventní a večer pak už Vánoční. Jak jsme to letos pro vás naplůánovali, se podívejte na tomto plakátku. A pak určitě bude každého zajímat i možnost svaté zpovědi a ta je zase organizována takto. Letos se mi povedlo pozvat jednoho mého kolegu z Prahy P. Jiřího Kratochvíla. Přeji všem požehnané svátky.

Jako už po několik let skupina našich farníků připravila na náměstí veliký adventní věnec a je to pěkná příležitost vnést do trhů na náměstí, které v Hlučíně probíhají každou adventní neděli trochu toho adventního ducha právě při rozžínání adventní svíce. Za to jim patří velké poděkování. No a abyste věděli kdy přijít zde je též program, které připravilo Kulturní centrum z Hlučína tam je vždy okolo 17 hodiny právě to rozsvícení svíce. Na štědrý den pak to bude ještě před dětskou vánoční mší a to v 15.00 hodin. Jste srdečně zváni.

Už se stalo v naší farnosti tradicí, že každý rok v adventní doibě pořádáme Adventní koncert. Je to podle adventních koncertů v televizi, kde je vždy možné přispět na něco potřebného. Snažím se tak pomoct tomu, abychom v době před Vánocemi nemysleli jen na sebe, na své pohodlí, ale vnímali též potřeby druhých. Nakonec je to i v souladu s myšlenkami papeže Františka, který právě kvůli tomu vyhlásil na konec listopadu Světový den chudých. Koncert tedy bude 10. 11. v 15.00 hodin. Více informací na plakátku.

Letos se nám snad povede opět provést Českou mši Vánoční Jana Jakuba Ryby a to v podání našeho chrámového sboru sv. Cecilie, který letos slaví své 120 výročí založení, který bude ještě obohacen o další farníky, kteří se poctivě účastnili zkoušek a to za doprovodu smyčcového orchestru Gaudi Musicae. Sólové party pak zazpívají histé nejspíše z ostravských divadel. Jste všichni zváni. Podrobnosti jsou na plakátku

Každým rokem v říjnu, letos 22. října, v celé církvi pamatujeme na misionáře a jejich dílo v celém světě. I pro letošní rok je tu dopis ředitele Papežských misijních děl, kde nám jednak děkuje za prostředky nasbírané v minulém roce, které dosáhly výše větší než 16 miliónů korun, a pak také  připomíná, co je podstatou misií. Jsou to konec konců i myšlenky papeže Františka, který řká: "...že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou."