Pomalu se blíží Dušičkové období a jak je zvykem, snažíme se pamatovat na Duše našich zemřelých. Hřbitovy se oblékají do svátečního a kostely se zaplňují. Chceme tedy učinit pozvání všem, kdo chtějí pomoci duším svých zemřelých i modlitbou. Připravil jsem letáček Dušičkových modliteb a bohoslužeb, jak budou v naší farnosti. Zde je tedy přehled k dispozici. Dušičková pobožnost pak bude v neděli 1. listopadu ve 14.30 hodin. Začíná v kostele sv. Markéty na Městském hřbitově.

Blíží se období, kdy je možné získat odpustky pro duše zemřelých. Také plánujeme tzv. Dušičkové zpovídání. No a přitom, tak jak to tu bylo zvykem, budeme udílet i Svátost nemocných. Na toto zpovídání a udílení svátosti nemocných jsme si pozvali na pomoc ještě jednoho kněze, P. Alfréda Volného, který je rodem ze Štepánkovic, a v současnosti působí v Teologickém konviktuv Olomouci jako ředitel.

Členové Občanského sdružení na Malánkách se rozhodli, že obnoví Boží muka (obrázek Panny Marie) na cestě z Malánek na Vrablovec. Věc  se podařila a tak srdečně zvou na svěcení tohoto bohulibého díla. Svěcení se uskuteční v sobotu 12. září. Začínají průvodem ke k obrázku a tam se uskuteční samotné svěcení. Zde je leták akce s dalšími informacemi.

Každým rokem se zde v kostele koná koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Letos u nás vystoupí Petr Rajnoha na varhany a Stadlerovo klarinetové kvarteto. Tento hudební projekt může být velmi zajímavý. Více informací najdete na plakátku a pokud byste chtěli navštívit ještě i jiný koncert tohoto festivalu, tak celý program naleznete zde. Všem zájemcům tedy přejeme krásný hudební zážitek posáílený duchovní atmosférou chrámu.

O prázdninách začíná pro děti doba volna a pro nás dospělé i doba dovolených. Pochopitelně z toho nejsme vyňati ani my kněží a tak je i v naší farnosti trochu "volnější" režim. Během prázdnin se tedy budeme setkávat při bohoslužbách následovně. Je zde tedy k dispozici tabulka, kdy v kostelích naší farnosti narazíte na mši svatou: