Pomalu se blíží Dušičkové období a jak je zvykem, snažíme se pamatovat na Duše našich zemřelých. Hřbitovy se oblékají do svátečního a kostely se zaplňují. Chceme tedy učinit pozvání všem, kdo chtějí pomoci duším svých zemřelých i modlitbou. Připravil jsem letáček Dušičkových modliteb a bohoslužeb, jak budou v naší farnosti. Zde je tedy přehled k dispozici. Dušičková pobožnost pak bude v neděli 1. listopadu ve 14.30 hodin. Začíná v kostele sv. Markéty na Městském hřbitově.

Blíží se období, kdy je možné získat odpustky pro duše zemřelých. Také plánujeme tzv. Dušičkové zpovídání. No a přitom, tak jak to tu bylo zvykem, budeme udílet i Svátost nemocných. Na toto zpovídání a udílení svátosti nemocných jsme si pozvali na pomoc ještě jednoho kněze, P. Alfréda Volného, který je rodem ze Štepánkovic, a v současnosti působí v Teologickém konviktuv Olomouci jako ředitel.

O prázdninách začíná pro děti doba volna a pro nás dospělé i doba dovolených. Pochopitelně z toho nejsme vyňati ani my kněží a tak je i v naší farnosti trochu "volnější" režim. Během prázdnin se tedy budeme setkávat při bohoslužbách následovně. Je zde tedy k dispozici tabulka, kdy v kostelích naší farnosti narazíte na mši svatou:

Každým rokem se zde v kostele koná koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Letos u nás vystoupí Petr Rajnoha na varhany a Stadlerovo klarinetové kvarteto. Tento hudební projekt může být velmi zajímavý. Více informací najdete na plakátku a pokud byste chtěli navštívit ještě i jiný koncert tohoto festivalu, tak celý program naleznete zde. Všem zájemcům tedy přejeme krásný hudební zážitek posáílený duchovní atmosférou chrámu.

Už se stalo tradicí, že každým rokem na konci května organizují církve Noc kostelů. Už několik let se této aktivitě věnujeme i v naší farnosti a tak se nám něco podařilo připravit i letos. Náš program je k dispozici zde. Více informací a programy v ostatních kostelích jsou pak k dispozici na www.nockostelu.cz.

Členové Občanského sdružení na Malánkách se rozhodli, že obnoví Boží muka (obrázek Panny Marie) na cestě z Malánek na Vrablovec. Věc  se podařila a tak srdečně zvou na svěcení tohoto bohulibého díla. Svěcení se uskuteční v sobotu 12. září. Začínají průvodem ke k obrázku a tam se uskuteční samotné svěcení. Zde je leták akce s dalšími informacemi.

Loni se nám snad podařilo založit tradici faního plesu a tak i letos se uskuteční již druhý ročník "Růžové slavnosti". Je to vlastně normální farní ples, kde se tančí, hraje hudba, bude i tombola, nějaké soutěže a samozřejmě občerstvení. Pokud by ještě někdo měl zájem, je ještě posledních 10 lístků, takže NEVÁHEJTE !!!. Zde je pak k nahlédnutí plakátek s informacemi.