Jak je již z kostelních ohlášek známo, tak se v našem farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně, v neděli 27. prosince, v 15.00 hodin, uskuteční Vánoční koncert, na kterém vystoupí Chrámový sbor sv. Cecilie v rozšířené verzi, navíc ještě s orchestrem, abychom si zazpívali známou Českou mši Vánoční Jana Jakuba Ryby. Je to příležitost se jednak sejít ve společenství farníků a také pak zakusit lidovou Vánoční atmosféru a snad i načerpat tu pravou Vánoční radost z daru, který nám daroval sám Bůh v podobě svého syna. Plakátek je k nahlédnutí pak zde.

Již každým rokem se snažíme uspořádat adventní koncert, ktertý má i charitativní charakter. V letošním roce se uskuteční v neděli 20. prosince v 15.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Je to vždy příležitost zastavit se v předvánočním shonu, začít uvažovat o jiných věcech než jsou nákupy, úklid a nestíhání. Ať se nám to tedy všem podaří. Účastí na koncertě pak také můžete podpořit pořízení nového rehabilitačnío křesla do domu sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Blíží se období, kdy je možné získat odpustky pro duše zemřelých. Také plánujeme tzv. Dušičkové zpovídání. No a přitom, tak jak to tu bylo zvykem, budeme udílet i Svátost nemocných. Na toto zpovídání a udílení svátosti nemocných jsme si pozvali na pomoc ještě jednoho kněze, P. Alfréda Volného, který je rodem ze Štepánkovic, a v současnosti působí v Teologickém konviktuv Olomouci jako ředitel.

Pomalu se blíží Dušičkové období a jak je zvykem, snažíme se pamatovat na Duše našich zemřelých. Hřbitovy se oblékají do svátečního a kostely se zaplňují. Chceme tedy učinit pozvání všem, kdo chtějí pomoci duším svých zemřelých i modlitbou. Připravil jsem letáček Dušičkových modliteb a bohoslužeb, jak budou v naší farnosti. Zde je tedy přehled k dispozici. Dušičková pobožnost pak bude v neděli 1. listopadu ve 14.30 hodin. Začíná v kostele sv. Markéty na Městském hřbitově.

Každým rokem se zde v kostele koná koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu. Letos u nás vystoupí Petr Rajnoha na varhany a Stadlerovo klarinetové kvarteto. Tento hudební projekt může být velmi zajímavý. Více informací najdete na plakátku a pokud byste chtěli navštívit ještě i jiný koncert tohoto festivalu, tak celý program naleznete zde. Všem zájemcům tedy přejeme krásný hudební zážitek posáílený duchovní atmosférou chrámu.