I v letošním roce vyrážíme na farní pouť, tentokrát spojenou se sv. Rokem milosrdenství.Chceme tedy putovat i ke svaté bráně milosrdenství, která je právě i ve Znojmě. Byl jsem se tam podívat a je to moc krásné město. Mše bude v kostele sv. Kříže, kde je též milostný obraz Pany Marie vzatý z Paládia Země české, pak je k prohlídce nádherný gotický chrám sv. Mikuláše a také mnoho jiného. A děti, pokud budou chtít, mohou na cca hodinovou prohlídku znojemského podzemí. Na závěr pouti chceme v Louckém klášteře prožít májovou a pak bude možnost si i ve firemní prodejně vinařského podniku Znovín Znojmo zakoupit i nějakou láhev domů.

I v letošním roce Vás srdečně na oslavu Velikonoc. Prožíváme rok Božího milosrdenství a o to více milostí můžeme obdržet. Záleží jen na nás. Samozřejmě že bohoslužby o Velikonocích nejsou jen na Boží hod a na Velikonční pondělí. Ale hlavní jsou obřady na Zelený čtvrtek, Velký Pátek a pak v noci na Bílou sobotu. V letošním roce jsou Velikjonoce celkem brzo a tak všechny tyto obřady budou těsně před změnou času na letní. Konkrétní rozpis pak najdete pod tímto odkazem

I v letošním roce se mládež v naší farnosi ujala přípravy maškarního bálu pro děti. Pro velký zájem v minulých letech budou letos dva bály ve dvou různých termínech a na dvou různých místech. Jeden bude 24. ledna v Darkovičkách a druhý 7. února v Bobrovníkách. 

Jak je již dobrou tradicí, tak se i v naší farnosti uskuteční Postní duchovní obnova. Je to příležitost si uvědomit a připomenout některé věci z našeho duchovního života, vykonat si pořádnou Svátost smíření a najít si chvíli čas na Pána Boha. Jedná se tedy o OBNOVU NAŠEHO VZTAHU K BOHU. Je to velmi důležitá věc a každý křesťan, který to s Pánem Bohem ve svém životě myslí aspoň trochu vážně, by si na Duchovní obnovu měl aspoň jednou za rok, najít čas.

Samozřejmě, že na konečné výsledky je ještě docela brzo, ale na Hlučínsku už je spočítáno. Výsledky, které zveřejnila Charita Hlučín jsou tedy k dispozici zde. Průběžné celostátní výsledky jsou pak zveřejněny na webu Tříkrálové sbírkywebu Tříkrálové sbírky po jednotlivých diecézích. Po jejich rozkliknutí (...)