Po celém světě probíhá Rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Vybízí nás k odpuštění a smíření s druhými lidmi. Kaple smíření v našem kostele není Svatá brána Roku milosrdenství, tak jako v katedrále nebo na Maria Hilf, a není v ní možné získat plnomocné odpustky pro sebe nebo zemřelé, ale může být velkou příležitostí k uzdravení nemocných vztahů. Žijeme v době rozvrácených rodin a manželství, v době opuštěných starých lidí, v době individualismu. Zamysleme se nad tím, s kým ve svém okolí máme narušený vztah a rozhodněme se, že to chceme změnit. Může jít o manžela či manželku, děti, rodiče, tchány, souseda, šéfa, kolegu, nebo kohokoliv jiného. Seberme odvahu a pojďme se změnit k lepšímu! Můžete si s daným člověkem nejprve popovídat, poprosit ho o odpuštění a pak se domluvte, že spolu vstoupíte do této kaple smíření. Uvidíte, že bude v Hlučíně o něco krásněji. Srdečně zvu k její návštěvě.

Je Svatý rok Božího milosrdenství a ve Svatém roce se putuje ke svatým branám. Samozřejmě, že je možnost udělat si pouť ke svaté bráně například do katedrály Božského Spasitele do Ostravy, ale my jsme se letos rozhodli putovat až do Říma. Do večného města. Pojedeme autobusem a to v termínu od 16. do 22. října tohoto roku. Krom Říma navštívíme ještě působiště sv. Benedikta Monte Casino a rodiště a působiště sv. Františka, Assisi. Budeme se snažit to vše zvládnout za cenu 7.000,- Kč na osobu. Jako průvodce s námi pojede P. Marek Kozák z Hati, který Řím velmi dobře zná a už na poutích mnohokrát provázel. Otec Marek též slíbil, že přijede odpovědět na otázky, které mu v souvislosti s poutí budete chtít položit. Termín této besedy je ve čtvrtek 5. května 2016 v 19.00 hodin v sále na faře. Pro přihlášení je nutné odevzdat v zákristii Závaznou přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde

I v letošním roce Vás srdečně na oslavu Velikonoc. Prožíváme rok Božího milosrdenství a o to více milostí můžeme obdržet. Záleží jen na nás. Samozřejmě že bohoslužby o Velikonocích nejsou jen na Boží hod a na Velikonční pondělí. Ale hlavní jsou obřady na Zelený čtvrtek, Velký Pátek a pak v noci na Bílou sobotu. V letošním roce jsou Velikjonoce celkem brzo a tak všechny tyto obřady budou těsně před změnou času na letní. Konkrétní rozpis pak najdete pod tímto odkazem

I v letošním roce vyrážíme na farní pouť, tentokrát spojenou se sv. Rokem milosrdenství.Chceme tedy putovat i ke svaté bráně milosrdenství, která je právě i ve Znojmě. Byl jsem se tam podívat a je to moc krásné město. Mše bude v kostele sv. Kříže, kde je též milostný obraz Pany Marie vzatý z Paládia Země české, pak je k prohlídce nádherný gotický chrám sv. Mikuláše a také mnoho jiného. A děti, pokud budou chtít, mohou na cca hodinovou prohlídku znojemského podzemí. Na závěr pouti chceme v Louckém klášteře prožít májovou a pak bude možnost si i ve firemní prodejně vinařského podniku Znovín Znojmo zakoupit i nějakou láhev domů.

Jak je již dobrou tradicí, tak se i v naší farnosti uskuteční Postní duchovní obnova. Je to příležitost si uvědomit a připomenout některé věci z našeho duchovního života, vykonat si pořádnou Svátost smíření a najít si chvíli čas na Pána Boha. Jedná se tedy o OBNOVU NAŠEHO VZTAHU K BOHU. Je to velmi důležitá věc a každý křesťan, který to s Pánem Bohem ve svém životě myslí aspoň trochu vážně, by si na Duchovní obnovu měl aspoň jednou za rok, najít čas.