Pomalu se blíží začátek listopadu a s nimi i dušičkový čas. Vždy se snažíme očistit své srdce, abychom mohli pomáhat duším z očistce. Jak na to najdete v tomto článku. V letošním roce nám do zavedeného zvykzu vstoupilo udělování svátosti biřmování. Jak to tedy v letošním roce bude? Klasicky o víkendu 28. a 29. října bude zpověď podle tohoto pořadu. Svátost nemocných pak bude udělována, právě kvůli biřmování, až další neděli 6. listopadu. Dušičková pobožnost bude už v neděli 30. října  a to ve 14.30 hodin. Další bohoslužby na dušičky jsou pak na tomto plakátku 

Naše farnost bude brzy prožívat velkou chvíli a to, když skoro 30 kandidátů přijme 30. října při mši svaté v 10.00 hodin svátost křesťanské dospělosti - Biřmování. Tito lidé se na přijetí poctivě připravovali více méně rok. A co my ostatní? Vzpomínáme na naše biřmování? Možná by bylo dobré se také trochu zamyslet co to vlastně je, vyzpovídat se a obnovit v sobě nové rozhodnutí pro Krista a jeho církev. Bude k tomu příležitost o víkendu 28.,29. a 30 října. Přijede mezi nás Mons. Jiří Mikulášek z Brna, generální vikář, který biřmování sám mnohokrát také udílel a určitě má k tomu co říci. Jste všichni zváni. Zde je palkátek

Jednou z 3 roky do naší farnosti zavítá rodačka z naší farnosti Jarmila Chorovská, FMA a samozřejmě je velmi vždy žádáno její povídání o tom, jak se na exetocké misijní stanici má. Je totiž ve Venezuele přímo mezi indiány Yanomami v pralesích okolo řeky Orinoko. Jak jsem měl možnost slyšet, je to úplně jiný svět a povídání velmi zajímavé. Má připraveny i nějaké fotografie, tak se můžete těšit i na promítání. Pokud se tedy chcete dovědět o životu církve mezi indiány, přijďte na besedu. Více info na plakátku

Jako každý rok se začátkem prázdnin, 1. července, koná pouť dětí na Prašivou. Může to být samozřejmě pouť, kdy dětí chtějí podfěkovat za všechno, to co v uplynulém školním roce dostaly, ale tentokrát se během her a různých soutěží organizátoři budou zamýšlet nad vztahem k přírodě a k velkému domovu, kterým je pro nás celá země. Téma letošní poutě totiž zní: Sestra země volá ke mě. Je to vlastně inspirace encyklikou papeže Františka Laudato sii. Důležitá informace: děti mají pouť ZDARMA, a dospělý doprovod platí 100,- Kč. Pojedem také spolu s farností Ludgeřovice. Pro přihlášení je potřeba se psát v zákristii.

Po celém světě probíhá Rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Vybízí nás k odpuštění a smíření s druhými lidmi. Kaple smíření v našem kostele není Svatá brána Roku milosrdenství, tak jako v katedrále nebo na Maria Hilf, a není v ní možné získat plnomocné odpustky pro sebe nebo zemřelé, ale může být velkou příležitostí k uzdravení nemocných vztahů. Žijeme v době rozvrácených rodin a manželství, v době opuštěných starých lidí, v době individualismu. Zamysleme se nad tím, s kým ve svém okolí máme narušený vztah a rozhodněme se, že to chceme změnit. Může jít o manžela či manželku, děti, rodiče, tchány, souseda, šéfa, kolegu, nebo kohokoliv jiného. Seberme odvahu a pojďme se změnit k lepšímu! Můžete si s daným člověkem nejprve popovídat, poprosit ho o odpuštění a pak se domluvte, že spolu vstoupíte do této kaple smíření. Uvidíte, že bude v Hlučíně o něco krásněji. Srdečně zvu k její návštěvě.

Každým rokem se i v naší farnosti zapojujeme dnes již do evropské aktivity, kdy lidé i co se neúčastní bohoslužeb přicházejí do kostelů, aby něco zajímavého viděli a třeba se i něco dověděli. V mnnoha kostelích se lidé takto setkávají i dlouho do noci, proto asi NOC KOSTELŮ. My jsme také připravili nějaký program, tak snad nás podpoříte a přijde te se podívat. Třeba na různá zákoutí fary, kam se asi běžně nedostanete. Program i v kostelích, které vás také zajímají najdete též na www.nockostelu.cz

Je Svatý rok Božího milosrdenství a ve Svatém roce se putuje ke svatým branám. Samozřejmě, že je možnost udělat si pouť ke svaté bráně například do katedrály Božského Spasitele do Ostravy, ale my jsme se letos rozhodli putovat až do Říma. Do večného města. Pojedeme autobusem a to v termínu od 16. do 22. října tohoto roku. Krom Říma navštívíme ještě působiště sv. Benedikta Monte Casino a rodiště a působiště sv. Františka, Assisi. Budeme se snažit to vše zvládnout za cenu 7.000,- Kč na osobu. Jako průvodce s námi pojede P. Marek Kozák z Hati, který Řím velmi dobře zná a už na poutích mnohokrát provázel. Otec Marek též slíbil, že přijede odpovědět na otázky, které mu v souvislosti s poutí budete chtít položit. Termín této besedy je ve čtvrtek 5. května 2016 v 19.00 hodin v sále na faře. Pro přihlášení je nutné odevzdat v zákristii Závaznou přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde