Určitě mnoho z vás bude chtít letos před Vánoci očistit svoji duši, aby mohl do ní vstoupit Kristus. Je to dobré i proto, že se nám pak lépe bojuje se svým sobectvím a naším starým já v době kdy jsme všichni doma a kdy často dochází k výměněn názorů a střetům. Jinými slovy dobrá Svátost smíření lépe napomáhá tomu, aby Boží láska vstoupila a také dlouho přebývala uprostřed našich rodin v našich srdcích. Zde je tedy rozpis časů a kněží, kdy kdo bude zpovídat. 

Už jsme opět před Vánoci a mnohé z vás zajímá, jak letos busou Vánoční bohoslužby. Zde je tedy plakátek, kde najdete jejich časy jednak v Hlučíně, ale i v Darkovičkách, případně i v Domově pod Vinnou horou. Účastí na nich se určitě člověk zklidní a může si uvědomit a zakusit, že Vánoce nejsou jen o dárcích a dobrém jídle, ale hlavně o tom, že se "nám narodil Spasitel Kristus Pán". Všichni jste tedy srdečně zváni. 

Pomalu se blíží začátek listopadu a s nimi i dušičkový čas. Vždy se snažíme očistit své srdce, abychom mohli pomáhat duším z očistce. Jak na to najdete v tomto článku. V letošním roce nám do zavedeného zvykzu vstoupilo udělování svátosti biřmování. Jak to tedy v letošním roce bude? Klasicky o víkendu 28. a 29. října bude zpověď podle tohoto pořadu. Svátost nemocných pak bude udělována, právě kvůli biřmování, až další neděli 6. listopadu. Dušičková pobožnost bude už v neděli 30. října  a to ve 14.30 hodin. Další bohoslužby na dušičky jsou pak na tomto plakátku 

Již je v naší farnosti tradicí, že se každý rok v Adventu scházíme na koncertě, kde chceme pomoci těm, kteří to potřebují. Letos se koncert uskuteční 11. prosince v 15.00 hodin v našem farním kostele a vystoupí na mě naše schola a sbor Canticum novum z Ludgeřovic. Účastí a dobrovolným vstupným můžete podpořit zakoupení pomůcek pro klienty Charity Hlučín. Jená se konkrétně o matrace, které brání vytváření proleženin u klientů, ktří už prožívají svůj čas většinou na lůžku, ventilátory, které pomáhají dýchat apod. Zde je k nahlédnutí plakátek.

Naše farnost bude brzy prožívat velkou chvíli a to, když skoro 30 kandidátů přijme 30. října při mši svaté v 10.00 hodin svátost křesťanské dospělosti - Biřmování. Tito lidé se na přijetí poctivě připravovali více méně rok. A co my ostatní? Vzpomínáme na naše biřmování? Možná by bylo dobré se také trochu zamyslet co to vlastně je, vyzpovídat se a obnovit v sobě nové rozhodnutí pro Krista a jeho církev. Bude k tomu příležitost o víkendu 28.,29. a 30 října. Přijede mezi nás Mons. Jiří Mikulášek z Brna, generální vikář, který biřmování sám mnohokrát také udílel a určitě má k tomu co říci. Jste všichni zváni. Zde je palkátek