Některé jste už na prvním setkání byly, některé stále ještě váháte. Tak neáhejte a přijďte, abyste se mohly spolu modlit. Někdo si řekne, že je možné se modlit i samostatně, ale společná modlitba má sílu velkého povzbuzení, když nemám náladu, ale taky je silnější. Setkání bude zase na faře v sále a to v neděli 19. února v 15.00 hodin. Tentokrát mezi nás nepřijdou žádní hosté, ale i tak se budete moci něco o Hnutí Modlitby matek dovědět z videa a hlavně proběhne rozdělení do skupinek, kde už můžete konkrétně začít s modlitbou. Zde je zvací plakátek.

A opět je tu pozvání z mladšího farního spolča: "Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na již tradiční maškarní ples, který tento rok bude na téma Sněhurka a 7 trpaslíků. Ples se bude konat v termínech 5.2.2017 v KD Darkovičky a o týden později 12.2. v KD Borbrovníky od 15 hod. Vstupenky budou v prodeji od přístího týdne v sakristii. Ceny vstupenek jsou: děti: 30 kč a dospělí 50 kč. Taktéž prosíme o ceny do tomboly, které můžete nosit do sakristie. Předem děkujeme." Zde jsou pak plakátky do Darkoviček a zde do Bobrovník.

Každá žena určitě cítí touhu a potřebu chránit a opatrovat děti, které jsou tolikrát bezmocné tváří tvář dnešnímu světu, který vůbec není jednoduchý. Křesťanské matky tuto potřebu a touhu svého srdce realizují i modlitbou za své děti nejvíce tím, že je svěřují všemohoucímu Otci. A proto asi vzniklo v církvi na konci války v Anglii  hnutí MODLITBY MATEK se svou spiritualitou a celkem se rychle rozšířilo po světě. Je tu tedy i v naší farnosti pozvání k modlitbám za děti a ke sdílení se se zkušenostmi, jak se Bůh stará. Zde je plakátek s pozváním na informativní setkání. Bude ve středu 18. ledna v 18.00 hodin na faře v sále.

Samozřejmě, že na konečné výsledky je ještě docela brzo, ale na Hlučínsku už je spočítáno. Výsledky, které zveřejnila Charita Hlučín jsou tedy k dispozici zde. Průběžné celostátní výsledky jsou pak zveřejněny na webu Tříkrálové sbírky po jednotlivých diecézích. Po jejich rozkliknutí (...)

S velikou lítostí oznamujeme, že se nám v letošním roce nepodařilo zajistit uskutečnění již ohlášeného koncertu České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v našem hlučínském kostele. Měla se odehrát 26. prosince od 16 hodin. Věříme, že se nám povede na příští rok vše připravit a obohatit opět nejen farníky, ale i občany o tento Vánoční program.