Velikonoce jsou největší svátky v Církevním roce. Každý křesťan by se měl o těchto svátcích zúčastnit nejen slavnostní nedělní mše o tzv. Božím Hodu, který letos připadne na 16. dubna, ale i předchozích obřadů tzv. Velikonočního třídenní. Nabízíme vám tuto možnst v naší farnosti v následujích časech. Věříme, že plně prožijete nejen Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli a v sobotu večer, ale i Památku ustanovení Večeře Páně na Zelený čtvrtek a Bolestné utrpení a smrt Krista na kříži na Velký pátek. Zde je tedy slíbený rozpis

I v letošní postní době je v naší farnosti příležitost udělat něco pro svou duši. Přijede mezi nás po několika letech opět otec Martin Sedloň, OMI a to až od Plzně, aby nám předložil něco pro naší vnitřní obnovu. Tentokrát na téma: "Pod zorným úhlem věčnosti". A je to hluboká pravda. Je potřeba si stále připomínat, že nežijeme jen pro tento vživot, ale je důležité mít před očima i svůj věčný život. Z toho důvodu vá všechny zvu. Termín je stejný jako i jiné roky a to od Květné neděle odpoledne do večera ve středu Svatého týdne. Zde je plakátek s programem. Ve spodní části letáku najdete i časy kdy se bude zpovídat. 

Jméno a osobnost Kateřiny Lachmanové je známé nejen v kruzích příznivců Katolické charismatické obnovy ale i v celém českém katolickém prostředí. Díky Karmelitánskému nakladatelství, konkrétně její pobočce v Opavě, přijede i do naší farnosti s přednáškou PŘEKÁŽKY USMÍŘENÍ. Při přednášce vychází ze své knihy: Vězení s klíčem uvnitř, kterou jsem sám četl a text opravdu "jde pod kůži". Zde jsou z knihy některé ukázky. Přednáška tedy bude v úterý 4. dubna a to od 19.00 hodin v našem kostele. Zde je plakátek.

Jako každý rok, tak i v letošním roce naše mládež pořádá Křížovou cestu městem s cílem na Vinné hoře. Termín je vždy stejný a to sobota před Květnou nedělí. Letos to vyjde na 8. dubna a začíná se i letos po večerní mši svaté. Zde je k dispozici plakátek. Je to také příležitost vydat jakési svědectví o svoji víře a i před ostatními občany našeho města. Ani Pán se nestyděl jít za každého z nás na smrt.  Jste tedy všichni srdečně zváni.

Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa s názvem „24 hodin pro Pána“, která se už několik let koná z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. V letošním roce jsou to dny 24. a 25. března. I v naší farnosti se do této výzvy zapojíme a to v pátek po večerní mši svaté. Začátek tedy v cca 18.00 hodin a konec pak bude ve 22.00 hodin. Po celou dobu budeme také k dispozici pro zpověď, nebo rozhovor. V děkanátě pak bude tato akce probíhat ještě i v dalších kostelích: