Socha Panny Marie Fatimské doputuje do ostravsko-opavské diecéze v sobotu 23. 9. Vystavena bude v katedrále Božského Spasitele od 10.00 hodin. V 10.30 začíná pontifikální mše svatá. Hlavním celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicz. Společně s ním bude mši svatou pomocný biskup Martin David a kněží z celé diecéze.

Prostor pro osobní ztišení a modlitbu před sochou Panny Marie budou mít věřící od 12.00 do 14.00 hodin. Ve 14.00 začíná společná modlitba růžence a promluva na téma Fatima naše naděje. Následuje obnova zasvěcení - svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, slavnostní modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské se zakončením v katedrále. Fatimský den zakončí Te Deum a svátostné požehnání.

Děkanátní pouť plakátekTato pouť se stala pěknou tradicí, ovšem celkem málo frekventovanou ze starny farníků. Je to škoda. A je třeba se modlit za rodiny a nová kněžská povolání. Na kněžská svěcení jsou teď celekm chudé roky. Bývají teď novokněží buď jeden nebo dva a nevypadá to ani v dalších letech slibněji. A rodiny a mladí lidé to také v dnešní době nemají vůbec jednoduché. Myslím si, že stojí z to spojit ruce k modlitbě a zakleknout. Je opět možnost v sobotu 2. září v Hrabyni. Jste srdečně zváni. Program poutě je na plakátku.

Už se u nás stalo tradicí, že putujeme na nějaké zajímavé a nebo tradiční poutní místo. Leto jsme na Pastorační radě vybrali poutní místo s velikou a dlouhou tradicí - Velehrad. Je to zároveň i místo s kostelem zasvěceným Panně Marii. Letos totiž je výročí Fatimského zjevení a tak je dobré si připomenout nejen pasáčky z Fatimy, ale i Matku Boží jako vzor pro nás všechny. Pouť je tedy již tradičně 8. května o státním svátku a další informace jsou na plakátku. Zde je také web informačního centra poutního místa, kde se můžete dozvědět, co vše se dá navštívit. Rozhodně jsme zajistili termín na komentovanou prohlídku baziliky. Zde je též rozpis odjezdů autobusů.

Blíží se začítek školního roku a s ním se i děti možná těší na kamarády ve škole a někdo možná i na školní lavice. Pro ty, co začínají novou etapu živtota, tedy pro prvnáky, ale nejen pro ně, nabízíme do této situace možnost přijít si pro Boží požehnání. Tato možnost nastane v neděli 3. září, kdy v Hlučíně slavíme Krmáš, ale je také zároveň začátek nového školního roku, protože hned na druhý den se jde po prázdninách poprvé do školy. Žehnání bude na všech nedělních bohoslužbách a děti s aktovkami jsou tedy vždy po ohláškách zvány dopředu před oltář.

Velikonoce jsou největší svátky v Církevním roce. Každý křesťan by se měl o těchto svátcích zúčastnit nejen slavnostní nedělní mše o tzv. Božím Hodu, který letos připadne na 16. dubna, ale i předchozích obřadů tzv. Velikonočního třídenní. Nabízíme vám tuto možnst v naší farnosti v následujích časech. Věříme, že plně prožijete nejen Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli a v sobotu večer, ale i Památku ustanovení Večeře Páně na Zelený čtvrtek a Bolestné utrpení a smrt Krista na kříži na Velký pátek. Zde je tedy slíbený rozpis