Jednou za čas dochází k takovéto situaci, kdy se ve farnosti jeden kněz loučí a druhý přichází. V Hlučíně k tomu dochází letos. Já odcházím trochu nezvykle do Polska, kde jsem byl svými předstravenými z Hnutí Fokoláre požádán, abych se ujal služby v citadele tohoto hnutí nedaleko Varšavy s názvem Mariapoli Fiore (městečko Kvítek) a otec biskup mě k této službě z diecéze uvolnil na tři roky.

Tam budu jeden ze tří kněží v komunitě, kde v tamějším domě pro kněze budeme vytvářet zázemí a přijetí pro další spolubratry, jež budou přijíždět, aby načerpali zkušenost komunitární spirituality, odpočali si a na nabrali síly. Také samozřejmě budeme sloužit ostatním obyvatelům tohoto městečka, případně i místní farnosti. Na mé místo do Hlučína nastoupí P. Petr Rak, v současnosti farář ve Slatině u Bílovce, který v Hlučíně před 15 lety kaplanoval. Prosíme vás tedy oba dva o modlitby. Mše svatá, kdy si ve farním kostele předáme úřad bude v neděli 29. července.