Pomalu se nám blíží Velikonoční svátky a já si dovoluji pozvat všechny naše farníky na liturgickou oslavu připomínky utrpení, smrti i vzkříšení našeho Pána. Bohoslužby jsou podobně jako i v jiných letech, jen upozorňuji na změnu začátku obřadů Velkého pátku ve farním kostele. Je totiž státní svátek a tak mohou žačnout už v 15.00 hodin odpoledne, protože to je právě hodina, kdy náš Pán za nás na kříži umíral. Celý přehled bohoslužeb a obřadů najdete tedy na tomto letáku.