Začala nám postní doba a v ní se máme snažit darovat více času Pánu Ježíši. Na základfě výzvy papeže Františka se tedy i naše farnost zapojuje do nabídky a pozvání "24 hodin pro Pána", kdy každý z nás může nějaký čas strávit s Pánem a udělat něco i pro zdraví své duše. Je to konkrétně nabídka adorace, tedy modlitby před vystavenou Nejsvtější svátostí a případného rozhovoru s knězem nebo svátosti smíření. Již tradičně toto pozvání je záčátkem měsíce března, letos to padlo na pátek 9. 3. Tato akce probíhá v celém světě a farnosti se do ní zapojují podle svých možností. U nás máe již obvyklý čas po skončení páteční večerní až do 21 hodiny. Zde je k nahládnutí plakátek.