Každý rok se otec biskup setkává s ladými lidmi, jednak, aby je povzbudil na cetě ke Kristu, ale aby se i on povzbudil jejich nasazením, entuziasmem a setkáním s nimi. V letošním roce máme tu čest několik set mladých z diecéze i otce biskupa na tomto setkání přivítat v naší farnosti. Uskuteční se od pátku do neděle 16. až 18. března 2018. Program samozřejme bude připraven pro účastníky setkání, ale i farníci se do něj mohou v některých částech zapojit. Jednak v sobotu večer ve sportovní hale, ale i v sobotu odpoledne na zajímavých workshopech. Jako vrchol setkání je i letos nedělní mše svatá, kterou zatím plánujeme na hlučínském náměstí a je tedy otevřena všem lidem dobré vůle. Prosíme o modlitbu za celé setkání, ale i za počasí. Farníci se pak můžeme zúčastnit těchto akcí.

 

 

Program pro mládež je zatím následující:

- Od 17 hod. registrace – škola Rovniny

- 19:30 Úvod - moderace – Sportovní hala

- 21:00 Modlitba

Přesun do školy (čajovny, deskové hry,…)

Sobota

- 7:15 budíček

- 7:45 modlitba (různá místa ve škole)

- 8:15 snídaně

- 9:00 slovo na cestu (rozdělení dle skupin)

- 9:30 vycházíme (pouť se zamyšlením cca 2 hodiny)

- 12:00 mše sv. Ludgeřovice

- 13:00 oběd

- 14-16 – cesta zpátky

- 15:30 možnost svátosti smíření, sport, hry, Muzeum…další aktivity v Hlučíně

- 17:00 workshopy (4 místa - bude upřesněno)  – otevřené pro farnost

- 18:30 večeře

- 20:00 program hala (varianta venkovní program na náměstí) – otevřené pro farnost

- 21:30 společná adorace ve sportovní hale (varianta modlitba styl GODZONE) - otevřené pro farnost

- 22:30 tichá adorace v tělocvičně

Neděle

- 7:30 snídaně

- 8:00 zakončení adorace + závěrečné info

- 8:30 úklid

- 10:00 přesun na náměstí

- 10:30 mše sv. (náměstí, mokrá varianta - sportovní hala) - otevřené pro farnost

 

Pokud by se někdo z mládeže chtěl přihlásit, tak informace k setkání a pokyny k tomuto přihlášení najde na oficiální stránce setkání mládeže.