Jako už po několik let skupina našich farníků připravila na náměstí veliký adventní věnec a je to pěkná příležitost vnést do trhů na náměstí, které v Hlučíně probíhají každou adventní neděli trochu toho adventního ducha právě při rozžínání adventní svíce. Za to jim patří velké poděkování. No a abyste věděli kdy přijít zde je též program, které připravilo Kulturní centrum z Hlučína tam je vždy okolo 17 hodiny právě to rozsvícení svíce. Na štědrý den pak to bude ještě před dětskou vánoční mší a to v 15.00 hodin. Jste srdečně zváni.