Socha Panny Marie Fatimské doputuje do ostravsko-opavské diecéze v sobotu 23. 9. Vystavena bude v katedrále Božského Spasitele od 10.00 hodin. V 10.30 začíná pontifikální mše svatá. Hlavním celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicz. Společně s ním bude mši svatou pomocný biskup Martin David a kněží z celé diecéze.

Prostor pro osobní ztišení a modlitbu před sochou Panny Marie budou mít věřící od 12.00 do 14.00 hodin. Ve 14.00 začíná společná modlitba růžence a promluva na téma Fatima naše naděje. Následuje obnova zasvěcení - svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, slavnostní modlitební cesta se sochou Panny Marie Fatimské se zakončením v katedrále. Fatimský den zakončí Te Deum a svátostné požehnání.

 

Sochu Panny Marie Fatimské přivítají v pátek 29. 9. v 10.00 hodin v bazilice minor ve Frýdku. Následuje modlitba svatého růžence, po níž v 11.00 hodin následuje mše svatá. Po bohoslužbě vyjde z kostela zásvětný průvod se sochou Panny Marie. Na programu poutního dne je ještě ve 13.00 hodin promluva na téma Fatima naše naděje. Setkání s Pannou Marií z Fatimy zakončí slavnostní Te Deum a požehnání s modlitbou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Ve stejný den odpoledne budou očekávat sochu Panny Marie na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor. Program zde začíná 16.30 hodin slavnostní přivítáním sochy Panny Marie a společná modlitba svatého růžence. V 17.30 hodin budou kněží sloužit mši svatou, kterou zakončí zásvětný průvod se sochou Panny Marie. Poutníky čeká od 19.00 hodin promluva na téma Fatima naše naděje. Den završí slavnostní chvalozpěv Te Deum a modlitba zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Lidé budou moci v poutním kostele setrvat při osobní modlitbě.

Putování sochy Panny Marie bude zakončena teologicko-pastorálním sympoziem ve dnech 4. - 7. 10. v Hradci Králové a Českomoravské Fatimě v Koclířově. Zakončení slavení Jubilea Fatimy v České republice bude symbolicky první říjnovou sobotu v Koclířově při mši svaté, která začíná v 10.30 hodin.