Děkanátní pouť plakátekTato pouť se stala pěknou tradicí, ovšem celkem málo frekventovanou ze starny farníků. Je to škoda. A je třeba se modlit za rodiny a nová kněžská povolání. Na kněžská svěcení jsou teď celekm chudé roky. Bývají teď novokněží buď jeden nebo dva a nevypadá to ani v dalších letech slibněji. A rodiny a mladí lidé to také v dnešní době nemají vůbec jednoduché. Myslím si, že stojí z to spojit ruce k modlitbě a zakleknout. Je opět možnost v sobotu 2. září v Hrabyni. Jste srdečně zváni. Program poutě je na plakátku.