Už se u nás stalo tradicí, že putujeme na nějaké zajímavé a nebo tradiční poutní místo. Leto jsme na Pastorační radě vybrali poutní místo s velikou a dlouhou tradicí - Velehrad. Je to zároveň i místo s kostelem zasvěceným Panně Marii. Letos totiž je výročí Fatimského zjevení a tak je dobré si připomenout nejen pasáčky z Fatimy, ale i Matku Boží jako vzor pro nás všechny. Pouť je tedy již tradičně 8. května o státním svátku a další informace jsou na plakátku. Zde je také web informačního centra poutního místa, kde se můžete dozvědět, co vše se dá navštívit. Rozhodně jsme zajistili termín na komentovanou prohlídku baziliky. Zde je též rozpis odjezdů autobusů.