Velikonoce jsou největší svátky v Církevním roce. Každý křesťan by se měl o těchto svátcích zúčastnit nejen slavnostní nedělní mše o tzv. Božím Hodu, který letos připadne na 16. dubna, ale i předchozích obřadů tzv. Velikonočního třídenní. Nabízíme vám tuto možnst v naší farnosti v následujích časech. Věříme, že plně prožijete nejen Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli a v sobotu večer, ale i Památku ustanovení Večeře Páně na Zelený čtvrtek a Bolestné utrpení a smrt Krista na kříži na Velký pátek. Zde je tedy slíbený rozpis