Jako každý rok, tak i v letošním roce naše mládež pořádá Křížovou cestu městem s cílem na Vinné hoře. Termín je vždy stejný a to sobota před Květnou nedělí. Letos to vyjde na 8. dubna a začíná se i letos po večerní mši svaté. Zde je k dispozici plakátek. Je to také příležitost vydat jakési svědectví o svoji víře a i před ostatními občany našeho města. Ani Pán se nestyděl jít za každého z nás na smrt.  Jste tedy všichni srdečně zváni.