Samozřejmě, že na konečné výsledky je ještě docela brzo, ale na Hlučínsku už je spočítáno. Výsledky, které zveřejnila Charita Hlučín jsou tedy k dispozici zde. Průběžné celostátní výsledky jsou pak zveřejněny na webu Tříkrálové sbírky po jednotlivých diecézích. Po jejich rozkliknutí (...)

pak naleznete jak uspěly jednotlivé oblastní charity. Na stejné stránce dole se pak můžete pro srovnání podívat na výsledky z dřívějších letNezpomeňme, že koho nezastihli koledníci doma, tak stále může přispět třeba dárcovskou sms zprávou. A to ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, na konto Tříkrálové sbírky jde 28,50 Kč. Další možnosti jak přispět jsou pak na stránce TKS.

I já se chci jménem charity připojit k poděkování všem dárcům, koledníkům i organizátorům. Bez nich by se totiž toto bohulibé dílo nekonalo.