Již je v naší farnosti tradicí, že se každý rok v Adventu scházíme na koncertě, kde chceme pomoci těm, kteří to potřebují. Letos se koncert uskuteční 11. prosince v 15.00 hodin v našem farním kostele a vystoupí na mě naše schola a sbor Canticum novum z Ludgeřovic. Účastí a dobrovolným vstupným můžete podpořit zakoupení pomůcek pro klienty Charity Hlučín. Jená se konkrétně o matrace, které brání vytváření proleženin u klientů, ktří už prožívají svůj čas většinou na lůžku, ventilátory, které pomáhají dýchat apod. Zde je k nahlédnutí plakátek.