Pomalu se blíží začátek listopadu a s nimi i dušičkový čas. Vždy se snažíme očistit své srdce, abychom mohli pomáhat duším z očistce. Jak na to najdete v tomto článku. V letošním roce nám do zavedeného zvykzu vstoupilo udělování svátosti biřmování. Jak to tedy v letošním roce bude? Klasicky o víkendu 28. a 29. října bude zpověď podle tohoto pořadu. Svátost nemocných pak bude udělována, právě kvůli biřmování, až další neděli 6. listopadu. Dušičková pobožnost bude už v neděli 30. října  a to ve 14.30 hodin. Další bohoslužby na dušičky jsou pak na tomto plakátku