Naše farnost bude brzy prožívat velkou chvíli a to, když skoro 30 kandidátů přijme 30. října při mši svaté v 10.00 hodin svátost křesťanské dospělosti - Biřmování. Tito lidé se na přijetí poctivě připravovali více méně rok. A co my ostatní? Vzpomínáme na naše biřmování? Možná by bylo dobré se také trochu zamyslet co to vlastně je, vyzpovídat se a obnovit v sobě nové rozhodnutí pro Krista a jeho církev. Bude k tomu příležitost o víkendu 28.,29. a 30 října. Přijede mezi nás Mons. Jiří Mikulášek z Brna, generální vikář, který biřmování sám mnohokrát také udílel a určitě má k tomu co říci. Jste všichni zváni. Zde je palkátek