Jako každý rok se začátkem prázdnin, 1. července, koná pouť dětí na Prašivou. Může to být samozřejmě pouť, kdy dětí chtějí podfěkovat za všechno, to co v uplynulém školním roce dostaly, ale tentokrát se během her a různých soutěží organizátoři budou zamýšlet nad vztahem k přírodě a k velkému domovu, kterým je pro nás celá země. Téma letošní poutě totiž zní: Sestra země volá ke mě. Je to vlastně inspirace encyklikou papeže Františka Laudato sii. Důležitá informace: děti mají pouť ZDARMA, a dospělý doprovod platí 100,- Kč. Pojedem také spolu s farností Ludgeřovice. Pro přihlášení je potřeba se psát v zákristii.

Více o programu též na stránkách poutě nebo na plakátku. Organizační pokyny děti dostanou v hodinách náboženství. Odjezdy autobusu budou ještě zveřejněny.