Po celém světě probíhá Rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Vybízí nás k odpuštění a smíření s druhými lidmi. Kaple smíření v našem kostele není Svatá brána Roku milosrdenství, tak jako v katedrále nebo na Maria Hilf, a není v ní možné získat plnomocné odpustky pro sebe nebo zemřelé, ale může být velkou příležitostí k uzdravení nemocných vztahů. Žijeme v době rozvrácených rodin a manželství, v době opuštěných starých lidí, v době individualismu. Zamysleme se nad tím, s kým ve svém okolí máme narušený vztah a rozhodněme se, že to chceme změnit. Může jít o manžela či manželku, děti, rodiče, tchány, souseda, šéfa, kolegu, nebo kohokoliv jiného. Seberme odvahu a pojďme se změnit k lepšímu! Můžete si s daným člověkem nejprve popovídat, poprosit ho o odpuštění a pak se domluvte, že spolu vstoupíte do této kaple smíření. Uvidíte, že bude v Hlučíně o něco krásněji. Srdečně zvu k její návštěvě.

Než vstoupíš do Kaple smíření:

1. Zastav se
Myslíš si, že je všechno ve Tvém životě v pořádku? Myslí si to i Bůh?
Modlitba: „Bože, prosím, pomoz mi, abych si dokázal najít čas na přemýšlení o vztazích k druhým lidem i k sobě samému."

2. Popros Boha a zamysli se
Máš ve svém okolí někoho, s kým je třeba se usmířit nebo prokázat mu milosrdenství?
Modlitba: „Bože, prosím, dej mi poznat, co dělám špatně, co jsem naopak neudělal, kde jsem ublížil, zranil, za kým bych měl jít a co mám dát do pořádku."

3. Rozhodni se
Chceš s tím něco udělat?
Modlitba: „Bože dej mi odvahu a sílu se rozhodnout a dát tak věci do pořádku."

4. Konej
Popros o sílu pro sebe i člověka, za kterým se půjdeš usmířit.
Modlitba: „Bože pomoz mi naplnit mé rozhodnutí smířit se nebo obnovit vztah s ......................"

5. Poděkuj
Poděkuj Bohu a poděl se o radost z odpuštění s druhými.
Modlitba: „Bože, díky za dar usmíření a prosím za druhé, aby to také dokázali."

Modlitba:

„Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství. Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo, pomáhající skutek, odpuštění. Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné. Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky. Amen."