Je Svatý rok Božího milosrdenství a ve Svatém roce se putuje ke svatým branám. Samozřejmě, že je možnost udělat si pouť ke svaté bráně například do katedrály Božského Spasitele do Ostravy, ale my jsme se letos rozhodli putovat až do Říma. Do večného města. Pojedeme autobusem a to v termínu od 16. do 22. října tohoto roku. Krom Říma navštívíme ještě působiště sv. Benedikta Monte Casino a rodiště a působiště sv. Františka, Assisi. Budeme se snažit to vše zvládnout za cenu 7.000,- Kč na osobu. Jako průvodce s námi pojede P. Marek Kozák z Hati, který Řím velmi dobře zná a už na poutích mnohokrát provázel. Otec Marek též slíbil, že přijede odpovědět na otázky, které mu v souvislosti s poutí budete chtít položit. Termín této besedy je ve čtvrtek 5. května 2016 v 19.00 hodin v sále na faře. Pro přihlášení je nutné odevzdat v zákristii Závaznou přihlášku, kterou si můžete stáhnout zde

 

Plakátek informacemi je k nahlédnutí zde.

Tady pak je podrobný program pouti.