I v letošním roce vyrážíme na farní pouť, tentokrát spojenou se sv. Rokem milosrdenství.Chceme tedy putovat i ke svaté bráně milosrdenství, která je právě i ve Znojmě. Byl jsem se tam podívat a je to moc krásné město. Mše bude v kostele sv. Kříže, kde je též milostný obraz Pany Marie vzatý z Paládia Země české, pak je k prohlídce nádherný gotický chrám sv. Mikuláše a také mnoho jiného. A děti, pokud budou chtít, mohou na cca hodinovou prohlídku znojemského podzemí. Na závěr pouti chceme v Louckém klášteře prožít májovou a pak bude možnost si i ve firemní prodejně vinařského podniku Znovín Znojmo zakoupit i nějakou láhev domů.

 

Zde je k nahlédnutí plakátek s odjezdy autobusů a pak i stránky farnosti ve znojmě, kde je možné kouknout na to coje tam k vidění.