Jednou za čas dochází k takovéto situaci, kdy se ve farnosti jeden kněz loučí a druhý přichází. V Hlučíně k tomu dochází letos. Já odcházím trochu nezvykle do Polska, kde jsem byl svými předstravenými z Hnutí Fokoláre požádán, abych se ujal služby v citadele tohoto hnutí nedaleko Varšavy s názvem Mariapoli Fiore (městečko Kvítek) a otec biskup mě k této službě z diecéze uvolnil na tři roky.

I v letošním roce se koná pouť dtí na horu Prašivou s otcem biskupem a i z naší farnosti pojede autobus. Přihlašování je sice už ukončeno, ale nějaká místa ještě zbyla tak pokud přijdete na místo odjezdu autobusu a bude ještě volné sedadlo, můžete také jet. Zde je tedy plakátek s místy a časy odjezdů autobusu. Pokud ještě váháte, myslím, že to bude stát za to. A zde máte k dispozici oficiální leták s programem.

Začala nám postní doba a v ní se máme snažit darovat více času Pánu Ježíši. Na základfě výzvy papeže Františka se tedy i naše farnost zapojuje do nabídky a pozvání "24 hodin pro Pána", kdy každý z nás může nějaký čas strávit s Pánem a udělat něco i pro zdraví své duše. Je to konkrétně nabídka adorace, tedy modlitby před vystavenou Nejsvtější svátostí a případného rozhovoru s knězem nebo svátosti smíření. Již tradičně toto pozvání je záčátkem měsíce března, letos to padlo na pátek 9. 3. Tato akce probíhá v celém světě a farnosti se do ní zapojují podle svých možností. U nás máe již obvyklý čas po skončení páteční večerní až do 21 hodiny. Zde je k nahládnutí plakátek.

Pomalu se nám blíží Velikonoční svátky a já si dovoluji pozvat všechny naše farníky na liturgickou oslavu připomínky utrpení, smrti i vzkříšení našeho Pána. Bohoslužby jsou podobně jako i v jiných letech, jen upozorňuji na změnu začátku obřadů Velkého pátku ve farním kostele. Je totiž státní svátek a tak mohou žačnout už v 15.00 hodin odpoledne, protože to je právě hodina, kdy náš Pán za nás na kříži umíral. Celý přehled bohoslužeb a obřadů najdete tedy na tomto letáku.

Každý rok se otec biskup setkává s ladými lidmi, jednak, aby je povzbudil na cetě ke Kristu, ale aby se i on povzbudil jejich nasazením, entuziasmem a setkáním s nimi. V letošním roce máme tu čest několik set mladých z diecéze i otce biskupa na tomto setkání přivítat v naší farnosti. Uskuteční se od pátku do neděle 16. až 18. března 2018. Program samozřejme bude připraven pro účastníky setkání, ale i farníci se do něj mohou v některých částech zapojit. Jednak v sobotu večer ve sportovní hale, ale i v sobotu odpoledne na zajímavých workshopech. Jako vrchol setkání je i letos nedělní mše svatá, kterou zatím plánujeme na hlučínském náměstí a je tedy otevřena všem lidem dobré vůle. Prosíme o modlitbu za celé setkání, ale i za počasí. Farníci se pak můžeme zúčastnit těchto akcí.