Pomalu se nám blíží Velikonoční svátky a já si dovoluji pozvat všechny naše farníky na liturgickou oslavu připomínky utrpení, smrti i vzkříšení našeho Pána. Bohoslužby jsou podobně jako i v jiných letech, jen upozorňuji na změnu začátku obřadů Velkého pátku ve farním kostele. Je totiž státní svátek a tak mohou žačnout už v 15.00 hodin odpoledne, protože to je právě hodina, kdy náš Pán za nás na kříži umíral. Celý přehled bohoslužeb a obřadů najdete tedy na tomto letáku.

Začala nám postní doba a v ní se máme snažit darovat více času Pánu Ježíši. Na základfě výzvy papeže Františka se tedy i naše farnost zapojuje do nabídky a pozvání "24 hodin pro Pána", kdy každý z nás může nějaký čas strávit s Pánem a udělat něco i pro zdraví své duše. Je to konkrétně nabídka adorace, tedy modlitby před vystavenou Nejsvtější svátostí a případného rozhovoru s knězem nebo svátosti smíření. Již tradičně toto pozvání je záčátkem měsíce března, letos to padlo na pátek 9. 3. Tato akce probíhá v celém světě a farnosti se do ní zapojují podle svých možností. U nás máe již obvyklý čas po skončení páteční večerní až do 21 hodiny. Zde je k nahládnutí plakátek.

Před nějakým půl rokem naši diecézi "oběhla" zpráva, že mladý kněz z biskupského gymnázia, P. Michal Jadavan onemocněl rakovinou a mnoho lidí se za něj začalo modlit, aby Pán udělal zázrak, pokud to je Jeho vůle. I v naší farnosti jsme na něj pamatovali při přímluvách při mši svaté. Před pár měsíci jsem se s ním viděl a sám mi řekl, že se jeho stav velmi zlepšil. O to převapující byla včerejší zpráva, že si ho Pán povolal do svého domu. Ať ho přijme do svého království. Zde je k nahlédnutí parte

Každý rok se otec biskup setkává s ladými lidmi, jednak, aby je povzbudil na cetě ke Kristu, ale aby se i on povzbudil jejich nasazením, entuziasmem a setkáním s nimi. V letošním roce máme tu čest několik set mladých z diecéze i otce biskupa na tomto setkání přivítat v naší farnosti. Uskuteční se od pátku do neděle 16. až 18. března 2018. Program samozřejme bude připraven pro účastníky setkání, ale i farníci se do něj mohou v některých částech zapojit. Jednak v sobotu večer ve sportovní hale, ale i v sobotu odpoledne na zajímavých workshopech. Jako vrchol setkání je i letos nedělní mše svatá, kterou zatím plánujeme na hlučínském náměstí a je tedy otevřena všem lidem dobré vůle. Prosíme o modlitbu za celé setkání, ale i za počasí. Farníci se pak můžeme zúčastnit těchto akcí.

Jako každý rok, tak i letos jsme ve farnosti prožili Tříkrálovou sbírku. I letos zase výsledek překonal ten loňský. A to nejen v našem regionu, ale i jinde. V loni se například v Charitě Hlučín, konkrétně ve městě Hlučíně vybralo 222 980,- Kč a letos 249 173,- Kč a to se stejným počtem pokladniček. Je vidět, že lidé dávají stále víc a myslí tak na ty, kteří potřebují pomoci. Je to dobré znamení. Kéž opravdu štědrost lidí nevymizí, ale dále se rozšiřuje. Moc velké díky všem, kteří se zapojili, a kteří otevřeli své domovy a peneženky. Zde pak na stránkách tříkrálové sbírky najdete celkové výsledky i z minulých let.