Už je to tady. Rozhodli jsme se vyhlásit přípravu na přijetí Svátosti biřmování.

Svátost biřmování

uvádí pokřtěné dále do křesťanského života. Skrze ni totiž přijímají Ducha svatého, kterého Pán seslal v den letnic na apoštoly. Tento dar Ducha svatého připodobňuje dokonaleji křesťany Ježíši Kristu a naplňuje je silou, aby mohli vydávat svědectví Kristu a tak ve víře a lásce vytvářet jeho tajemné tělo. Věřícím se přitom vtiskuje charakter neboli pečeť Páně, takže svátost biřmování nelze opakovat. (více o této svátosti zde)

 

Samotná svátost by měla být udělena v neděli 30. 10 .2016. nejspíše otcem biskupem.

Co to vlastně znamená se přihlásit?

  • Ten kdo chce přijmout tuto svátost by měl absolvovat přípravu, která by měla trvat alespoň rok a měla by být prožívána ve společenství.
  • Biřmovanec (kandidát přijetí svátosti biřmování) by měl mít v den přijetí svátosti nejméně 15 let - horní hranice není stanovena.
  • V rámci přípravy bude postupně probráno 10 témat (viz níže).
  • Setkání budou vždy v sobotu večer a to od 19 do 21 hodiny (v období zimního času od 18 do 20 hodiny).
  • Každé téma začne přednesením tématu (asi 1/2 hodiny) pak bude následovat prohloubení předneseného tématu ve skupinkách, které povedou moderátoři a zakončíme opět společně tím, že si povíme, jak se ve skupinkách dařilo.
  • Součástí přípravy bude 15-miutový motivační rozhovor s některým z nás kněží a písemný vědomostní závěrečný test.
  • Během přípravy bude pro každého biřmovance povinná účast na společném víkendu (možnost dvou termínů).
  • Pro úspěšné absolvování přípravy bude tolerována neúčast na dvou přípravných setkáních.

 

Termíny příprav a témata:

24. 10. 2015                        Úvodní setkání

7. 11. 2015                          Boží láska

21. 11. 2015                        Povolání – Boží nabídka

5. 12. 2015                          Boží Slovo – Ježíšova revoluce

12.12. 2015                         První kolo rozhovorů

19. 12. 2015                        Svátosti

13. 2. 2016                          Církev

26 - 28. 2. 2016                   Společný víkend v Třemešné ve Slezsku (1. termín)

12. 3. 2016                          Velikonoční tajemnství

1. – 3. 4. 2016                     Společný víkend v Újezdu u Uničova (2. termín)

16. 4. 2016                          Láska mezi Bohem a člověkem

30. 4. 2016                          Evangelizace a služba

14. 5. 2016                          Jsme ve světě, ale ne ze světa

28. 5. 2016                          Závěrečný test

30. 10. 2016                        Udílení svátosti    

 

Přihlásit jste se mohli do 4. 10. 2015.